Våra tjänster

Här ser du en sammanfattning av de vanligaste tjänster vi utför.

Nyanläggning

utbudanlaggnigref12

 • Stensättning
 • Plattläggning
 • Murar
 • Trappor
 • Asfaltering
 • Staket
 • Plantering
 • Gräsanläggning

Vi monterar givetvis också lekredskap samt parkutrustning som bänkar, armaturer m.m.

Skötsel

foretag2 (1)foretag1

 • Gräsklippning
 • Ogräsrensning
 • Häckklippning
 • Beskärning
 • Trädfällning
 • Städning

Vi åtar oss skötsel på årsbasis såväl som vid enstaka tillfällen.

Arbete med Rutavdrag

Trädgårdsarbete kan ge dig rätt till skattereduktion. För mer info se Skatteverkets hemsida.