Miljöpolicy

LPI Mark och Trädgård AB anlägger och sköter grönytor och därför strävar vi självklart efter en god miljö. Vi vill inte genom vår verksamhet medverka till att försämra miljön som ju dessutom är vår arbetsmiljö.

  • Vi vill öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos vår personal.
  • Vi hushåller medvetet med resurser.
  • Vi följer och uppdaterar oss om aktuell lagstiftning inom miljöområdet.
  • Vi eftersträvar miljövänliga råvaror.
  • Vi strävar efter att återanvända restmaterial.
  • Vi försöker utnyttja den bästa teknik som finns att tillgå för att minska negativa miljöeffekter.
  • Vi arbetar för att minska negativ miljöpåverkan från våra transporter.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar inom miljöfrågor.
  • Vi försöker i möjligaste mån påverka till val som har en positiv påverkan på miljö och mångfald vid anläggning. Som att lägga till eller bevara planteringar och grönytor.

2016-02-04

Miljösamordnare
Marcus Olsson.